Sah diabetes 1 type kezelése

Így a bázisinzulinnal kiegészített orális kezelés BOT intenzifikálását is, ami a hagyományos, napszakos inzulinadási formákra történő áttérés mellett kiterjeszthetővé vált bázisinzulin GLPreceptor-agonista kombináció irányába is.

A közlemény áttekinti ez utóbbi kombinációk előnyeit és potenciális korlátait, az eltérő hatástani sajátosságú, prandialis, illetve nem-prandialis hatásspektrumú GLPmimetikumok differenciált alkalmazásának lehetőségeit, valamint a bázis plusz kezelési koncepciót mint a napszakos inzulinadás első lépését. Kitér az egyes kezelési utak választásának lehetséges mérlegelési szempontjaira, valamint a jelen hazai finanszírozási szabályok jelentette akadályokra is.

Kulcsszavak: BOT kezelés, prandialis és nem-prandialis GLPreceptor-agonisták, napszakos inzulinadás, előnyök és korlátok New options for the intensification of basal insulin treatment in type 2 diabetes Summary: The introduction of glucagon-like peptide GLP -1 receptor agonists into the daily practice opened several new options in the antidiabetic therapy of type 2 diabetes. One of them is the basal insulin combined incretin mimetic therapy as intensification of the basal insulin sah diabetes 1 type kezelése oral treatment BOT against the traditional extension to one of the diurnal salon diabétesz kezelésére regimes.

Kategóriák a repozitóriumban

The article overviews the potential advantages and barriers of this combination as well as possibilities of its further individualization by using derivatives with prandial or non-prandial mode of action. Contrary to that option, as the first step to the daily insulinisation details also the basal plus therapy.

Discretionary aspects of one sah diabetes 1 type kezelése the other treatment modality as well as present Hungarian financial barriers of choosing the optimal therapy are also discussed. Mindez az antidiabetikus kezelés intenzitásának fokozását, a kezdeti életmódkezelés gyógyszeres monoterápiává, majd kettes, esetleg tovább, hármas kombinációvá való szélesítését igényli. Bár az antidiabeticumválaszték folyamatosan bővült, a nem inzulintermészetű kombinációs lehetőségek kimerülésével egészen kezelés cukorbetegség szerzetesi tea vélemények legutóbbi időkig inzulin kiegészítő adása, majd a napszakos inzulinkezelésre történő áttérés maradt a legáltalánosabban alkalmazott terápiaváltás.

Bővült a BOT napszakos inzulinadássá történő kiterjesztésének eszköztára is. A kétszeri premix vagy a napi többszöri inzulinadás multiple daily insulin injections: MDI mellett a bázis plusz kezelési koncepció megfogalmazódása bázisinzu- Winkler Gábor lin analóg mellé napi egy- vagy kétszeri prandialis inzulin adagolása a legnagyobb étkezés előtt9,10 az egyénre szabott inzulinkezelés új alternatívája lett.

Az antidiabetikus kezelés intenzifikálásának ezen új lehetőségeit tekinti át a közlemény, kitérve a hazai finanszírozási előírások és e kezelési utak megvalósításának ellentmondásaira is. A bázisinzulin GLPRA együttadásának elméleti háttere Noha kétségtelen, hogy a T2DM kiváltásában legalább nyolc kóroki tényező, az ominózus oktett szerepe igazolódott, közülük az inzulinhatás csökkenése és az inzulinelválasztás károsodása a meghatározó jelentőségű.

Ez a patogenetikai háttér magyarázza, hogy az inzulinelválasztást serkentő gyógyszercsoportok választható kombinációs lehetőségként őrzik terápiás ajánlásokban, algoritmusokban betöltött helyüket már a kezelés korai szakaszában, s mind több érv ala- 1.

A kezdetben jellemzően a pp. Ilyenkor merülhet föl harmadik választásként egy további nem inzulintermészetű antidiabeticum vagy bázisinzulin hozzáadása.

Inzulin sah diabetes 1 type kezelése mérlegelésekor, ha továbbra is a pp.

elhelyezés kezelés cukorbetegség beteg cukorbetegségben diabetes care journal submission

Emelkedett éhomi vécukorszintű betegegben is szóba jöhet második antidiabeticumként dipeptidilpeptidázgátló DPP-4i választása, a sulfanylureacsoportú szerek SU vagy a GLPreceptor-agonisták hatása azonban e tekintetben erélyesebb. SGLTgátlók a sah diabetes 1 type kezelése. Így előfordulhat, hogy inzulin bevezetéséig inzulin secre tagog típusú antidiabeticum alkalmazására nem került sor, vagy nem GLPRA-ra esett a választás 1. Ha a bázisinzulinnal kiegészített vércukorcsökkentő kezelés megfelelő dózistitrálás után sem biztosítja a kívánt glykaemiás kontrollt, a továbblépés egyik lehetősége bázis plusz kezelésre vagy a napszakos inzulinadás más formájára kétszeri premix kezelés, napi többszöri inzulinadás való áttérés.

Ha a GLPRA addig nem a megengedett felső dózistartományban került alkalmazásra és cukorbetegség alvás diabetes 1 type kezelése adag emelésének nincs ellenjavallata, a dózisnövelés is választható út lehet. Mind az inzulinkezelés kiterjesztése, mind az inzulin GLPRA kombináció mellett sorakoztathatók fel támogató és ellenérvek is 2.

Együttes mérlegelésük azonban inkább ez utóbbi kombináció előnyét támasztja alá. Ezt tük- Összefoglaló közlemény rözik sah diabetes 1 type kezelése gyári kombinált készítmények előállítására irányuló törekvések is, pl. Placebokontrollos vizsgálatban mind a glargin mellé adott exenatid b. Optimalizált az éhomi vércukorszint célértékét biztosító bázisinzulinadás mellett naponta kétszer adott exenatid b.

Míg az előbbi karon a betegek testsúlya csökkent, az utóbbi ágon nőtt. Az előzetes beválogatási feltételek alapján kiválasztott tanulmányból 15 felelt meg minden 2.

a cukorbetegek kezelésének jellemzői új a diabetes mellitus 1 típusának kezelésében

Bázisinzulin és GLPRA együttadásának előnyei és potenciális hátrányai Bázis inzulin Hatékony vércukorcsökkentés Felső dózis elvben nem limitált Az anyagcsere-károsodást kísérő hypertriglyceridaemia mérséklése Nagy klinikai tapasztalat Glukózfüggetlen anyagcsere-javító hatás Valószínű súlygyarapodás Hypoglykaemia-kockázat GLPRA Előnyök Hatékony vércukorcsökkentés Glukózfüggő anyagcsere-javító hatás A pp. Valamennyi tanulmányban kedvezőbbnek találták a bázisinzulin és GLPRA együttes adását a komparátorok glykaemiás hatásához képest.

Külön elemezték e kombinációk hatékonyságát és biztonságossági adatait a bázis-bolus inzulinadással szemben. Prandialis és nem-prandialis hatású GLPreceptor-agonisták bázisinzulinnal való kombinációban A GLPRA-kat hatástani sajátosságaik alapján újabb csoportosítások prandialis rövid hatású változatokilletve nem-prandialis hosszú, illetve ultrahosszú hatású származékok készítményekként említik.

Az előbbiek lassítják a gyomorürülést és hatékonyan csökkentik a pp. Bázisinzulinnal kombinált adásuk hatékonyságáról, a két csoport közvetlen összevetését tekintve, ez idő szerint csak sah diabetes 1 type kezelése ismertek adatok.

S noha kétségtelen, hogy a különböző készítményekkel folytatott placebokontrollos vizsgálatokban a kontroll ághoz viszonyított átlagos HbA1c-érték-változás részben eltérőnek bizonyult, a különbségek a változó vizsgálati feltételek a vizsgálat tartama, előzetes titrálási periódus az éhomi vércukorszint stabilizálására, a kiindulási HbA1c-érték, a kísérő antidiabeticumkombináció vagy annak hiánya folytán nehezen értékelhetők.

A testsúly, illetve az éhomi vércukorszint a placeboágakon lévőkéhez viszonyított csökkenése nagyobb mértékű volt a liraglutiddal folytatott vizsgálatban. Ha hosszú, illetve rövid hatású GLPRA-k bázisinzulinnal kombinált sah diabetes 1 type kezelése ez idő szerint kevés is a közvetlen összehasonlító vizsgálati adat, monoterápiás összevetésük glykaemiás hatékonysága és testsúlyt befolyásoló hatása számos tanulmányból ismert.

béta blokkoló cukorbetegség inzulin hatása

E vizsgálatokban a hosszú hatású származékok gly kae miás hatékonysága felülmúlta a rövid hatásúakét, erőteljesebben csökkent az éhomi vércukorszint és a testsúly. Az éhomi vér cukorszint kifejezettebb mérséklődésében az éhomi plazma glukagontartalom-csökkenésének tulaj do nítanak szerepet.

Egy további, előzetesen optimalizált glargin inzulindózis mellett folytatott 8 hetes tanulmányban napi 1 20 µg lixisenatid, 1 1,2 mg, illetve 1 1,8 mg liraglutid glykaemiás hatékonyságát és biztonsági mutatóit vetették össze. Az anyagcsere mindhárom ágon javult. A lixisenatid és az 1,2 mg liraglutid HbA1c-csökkentő hatása közel azonos, az 1,8 mg liraglutidé azt meghaladó volt.

Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után 2-es típusú diabetesben - PDF Free Download

Gastrointestinalis mellékhatás a liraglutid, hypoglykaemia a lixisenatid csoportban volt gyakrabban megfigyelhető. A ma ismert adatok fényében még nem lehet állást foglalni rövid prandialisilletve hosszú nem-prandialis hatású GLPRA-k bázisinzulinnal történő kombinálásának választást befolyásoló szempontjai tekintetében.

Nem-prandialis természetű GLPRA-k bevezetése mellett szólhat, ha az éhomi vércukorszint erőteljesebb befolyásolása a cél.

cukorbetegség kezelése cukorbetegeknél cukorfüggőség lelki okai

Hazai viszonyaink között általában az ebéd szénhidráttartalma a legnagyobb, más okból így az inzulinérzékenység napszakos csökkenéséből adódóan azonban lehet a reggelit követően is a kívántnál nagyobb és a szokásos vércukorcsökkentőkkel nem vagy alig uralható a pp. Bázis plusz kezelés alkalmazására tehát reggel vagy délben is sor kerülhet.

E kezelés kétségtelen előnye, hogy kitolhatja a napszakos inzulinadás időpontját, sőt további kezelési lépésként lehetővé teszi bázisinzulin mellé a nap két étkezéséhez prandialis inzulinadás alkalmazását.

Hátránya ugyanakkor, hogy a kívánt pp. Összefoglaló közlemény A gyakorlati alkalmazás lehetőségei Mindenekelőtt két kérdést kell mérlegelnünk. Az egyik, hogy milyen esetben javasolt a bázisinzulinadást BOT bázis plusz vagy a napszakos inzulinadás más formája felé kiterjeszteni, s mikor jön szóba inkább GLPRA kiegészítő adása. A másik kérdés, hogy ha az utóbbira esik a választás, milyen megfontolás szólhat prandialis, s milyen nem-prandialis inkretinmime tikum bevezetése mellett.

Ami az első kérdést illeti, a mérlegelésnek ez idő szerint nincsenek kikristályosodott szempontjai. A döntésben figyelembe vehető tényezőket lehetséges javaslatként a 3. Bázis plusz kezelés indítását javasolja, ha a fenti paraméterek mellett a pp. A közlemény címében jelzett harmadik kezelési opció, a bázis-bolus terápia tekintetében nem határoz meg anyagcsereértékeket. A két kezelési forma között további differenciálási szempont lehetne az elérhető anyagcsere-javulás mértéke. Sah diabetes 1 type kezelése tekintetben azonban a BOT plusz, illetve a BIT rendszerek átlagos anyagcsere-javító hatásában rövid 12 36 hetes ,11,14,18 illetve közepes 1 3 éves 20 távú vizsgálatokban nem volt érdemi eltérés.

Az anamnézisben szereplő gastrointestinalis panaszok vagy megbetegedés esetén inkább napszakos inzulinadás választása tanácsolható.

Mérlegelési tényező lehet a vese- illetve a májműködés állapota is. A részletek ismertetése meghaladja munkánk kereteit, e tekintetben az egyes készítmények törzskönyvi előiratára utalunk. Bár a GLPRA-k zsírsavoxidációt fokozó, lipogenesist mérséklő, illetve a hepatikus glukózanyag cserét javító hatásuk révén in vitro, valamint állatkísérletes in vivo megfigyelések szerint kedvezően befolyásolják a zsírmáj kialakulásához vezető folyamatokat,29 középsúlyos, illetve súlyos májműködési zavarban adásukkal ez idő szerint nincs elegendő tapasztalat.

Nem-prandialis hatású szer választásakor az éhomi vércukor erőteljesebb mérséklődése várható. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy az exenatid qw bázisinzulinnal ez idő szerint nem adható az európai törzskönyv szerint, s ugyanez érvényes a dulaglutidra is, az albiglutid pedig hazánkban jelenleg nincs forgalomban, így nem-prandialis hatású szerként egyedül a liraglutid vehető számításba.

Difference between Type 1 and Type 2 Diabetes - Salamat Dok

Ennek mind éhomi, mind pp. Finanszírozási szabályok, módszertani irányelvek A bázisinzulin-adás intenzifikálásának mind a napszakos inzulinkezelés irányába való kiterjesztése, mind a GLPRA-val történő kombinálása szerepel a megújított nemzetközi,30,31 illetve hazai kezelési ajánlásokban. Így pl. Itt újabb nehézség adódhat. Bázisinzulin-analóg mellé ui. Bázisinzulinadás további kombinációs lehetőségei Munkánk előző részében a bázisinzulin-kezelést követő vércukorcsökkentő terápia alternatíváit tekintettük át, párhuzamba állítva az inzulinnal, illetve a nem inzulintermészetű paren teralis antidiabeticumokkal való kombináció lehetőségeit.

Magyar Tudomány március

A teljesség kedvéért megemlítjük a bázisinzulin nátrium glukóz kotranszporter SGLT -2, illetve dipeptidilpeptidáz DPP -4 gátlóval való együttadását is feltételezve, hogy e komponensek nem voltak részei már a korábbi antidiabetikus terápiának.

SGLTgátló bázisinzulinhoz, illetve metforminnal kiegészített bázisinzulinhoz való adása hatékonyan javíthatja a glykaemiás kontrollt, elősegítheti a testsúly csökkenését és a vérnyomás rendeződését. További előnye lehet az inzulindózis csökkentése.

A hypoglykaemia kialakulásának kockázata kicsi, placebokontrollos vizsgálatokban közel azonosnak találták a placebo ágon előfordulóval.

Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika panczelp yahoo. Az iparilag fejlett országokban már most is az egészségügyi költségvetés egyik legnagyobb terhe, a fejlődő országokban pedig a cukorbetegség előfordulásának robbanásszerű növekedése várható. A vércukorszint szabályozásáról Az emberi szervezet a vércukorszintet rendkívül szűk határok között, pontosan szabályozza. A glukóz a sejtek legfontosabb energiaforrása.

Hasonlóan kedvező tapasztalatok ismertek bázisinzulin és DPPgátló együttadásával. Idősebb személyek esetében különösen előnyös lehet li na gli ptin szerepeltetése a kombinációban, mivel e szer az ebben az életkorban nem ritka beszűkült veseműködés esetén is biztonsággal, dóziscsökkentés nélkül adható.

További előnyként említhető, Összefoglaló közlemény hogy a glykaemiás kontroll javulása a hypoglykaemia kockázatának fokozódása nélkül biztosítható. E két utóbb említett kombináció anyagcsere-javító hatása elmaradhat a parenteralis kombinációkétól, előnyük viszont, hogy alkalmazásuk nem igényel szúrást.

Az előzőekben áttekintett kezelési formák hazai elterjedéséhez elengedhetetlen a 2-es típusú diabetesben alkalmazott antidiabetikus terápia finanszírozási feltételrendszerének újragondolása, az új szempontokhoz való igazítása. Ezt egyébként nemcsak a bázisinzulin-kezelés intenzifikálása, hanem a kezelés korábbi szakaszai is mind sürgetőbbé teszik. Közlésre érkezett: október Közlésre elfogadva: január A levelezésért felelős szerző: Dr. Fonseca V: Defining and characterizing the progression of type 2 diabetes.

Üdvözöljük a Digitális Tankönyvtár oldalán

Diabetes Care ; Suppl. Diabetes Care ; 35 6 : Jermendy Gy: Az inzulinterápia intenzifikálásának új alternatívája 2-es típusú diabetesben.

a legújabb fejlesztések a cukorbetegség kezelésében cukorbetegség eszköz kezelésére

Diabetologia Hungarica ; 22 2 : Lund A, Knop FK, Vilsbøll T: Glucagon-like peptide-1 receptor agonists for the treatment of type 2 diabetes: differences and similarities. Diabetes Techn Ther ; 13 Suppl. A randomized, controlled trial. A 24week, randomized, placebo-cont rolled study GetGoal-Duo 1. A week, randomized, placebo-controlled comparison GetGoal-L.

Diabetes Obes Metab ; 16 7 : Eng C, Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R: Glucagon-like peptide-1 receptor agonist and basal insulin combination treatment for the management of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis.

Lancet ; Scholz GH, Fleischmann H: Basal insulin combined incretin mimetic therapy with glucagon-like protein l receptor agonists as an upcoming option in the treatment of type 2 diabetes: a practical guide to decision making. Lancet Diabetes Endocrinol ; 3: Mosenzon O, Raz I: Intensification of insulin therapy for type 2 diabetic patients in primary care: basal-bolus regimen vs.

When and for whom? Diabetes Care ; 36 Suppl. J Fam Pract ; 64 4 : Gallwitz B, Bretzel RG: How do we continue treatment in patients with type 2 diabetes when therapeutic goals are not reached with oral antidiabetes agents and lifestyle? Incretin vs. Diabetologia Hungarica ; 22 Suppl. Diabetes Obes Metab ; 17 9 : 9.

kezelés trophy fekélyek diabetes 4 8 vércukor