A gyógyszerészi gondozás lehetőségei Magyarországon, 2-es típusú cukorbetegek esetében

Diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás. Share Link

Látták: Átírás 1 Doktori Ph. Eredmények gyakorlati alkalmazhatósága Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék Függelék fejezetben alkalmazott kérdőív és 4. Vizsgálataimban a már diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegekkel foglalkoztam, akik a gyógyszerészi gondozáson belül annak legkomplexebb, harmadik szintjének célcsoportját képviselik. A disszertáció keretében Magyarországon elsőként végeztem el a 2-es típusú cukorbetegek terápiáját, igényeit, együttműködő készségét, életminőségét feltáró komplex vizsgálatokat.

textília olajos kezelés

Felmértem a gyógyszerész szerepvállalásával megvalósítandó, a terápia és a gondozás minőségének javításában rejlő lehetőségeket. A magyarországi terápiás gyakorlat, a nemzetközi és hazai irányelveknek megfelelően változik. Az diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás felhasználása dinamikusan nő, ami a terápiás csoportok hangsúlyának megváltozásával jár, azonban egyes korszerűtlen készítmények használata továbbra is előfordul.

Felmértem a kezelési típusok arányait. További adatokat kaptam egyes ésszerűtlen kombinációk alkalmazásáról, valamint a nem minden esetben elégséges és korszerű kardiovaszkuláris gyógyszerek használatáról.

Jelentős igény mutatkozott a 2-es típusú cukorbetegek részéről a gyógyszerészi gondozási program iránt.

Hormonok, amelyek előállítása a pajzsmirigyben, hatással vannak a mértékétől bazális anyagcsere. Ezek a hormonok tekintik egyetemes, mivel képesek dolgozni minden rendszer a test, az összes sejt. Ezek nélkül a test nem létezhet.

Feltártam, hogy egyes általános, egészségügyi paraméterekkel jellemezhető betegcsoportok igényei, érdeklődése eltérő. A cukorbetegek életmód és gyógyszereléssel kapcsolatos compliance-e minden területen alacsony. Felmérésem szerint az EQ-5D életminőséget mérő kérdőív jól használható a non-compliance előrejelzésére. Külföldi vizsgálatok, valamint saját felmérésem szerint is bizonyított, hogy a 2-es típusú cukorbetegség rontja a betegek életminőségét.

Látható, hogy a 2-es típusú cukorbetegek gondozásában, további fejlődés elérése szükséges. Ebben hazánkban új szereplőként a gyógyszerész bevonása, meghatározott területeken indokolt lehet.

diabétesz tünetek

A disszertáció eredményei alapját képezhetik a magyarországi protokoll kidolgozásának. In my surveys, I dealt with already diagnosed type 2 diabetic patients. They represent the target population of the third, most complex step of the pharmaceutical care programme. Within the framework of my Ph. I also studied the opportunities of improving quality of therapy and care with the role of pharmacists. The Hungarian therapeutic practice develops in accordance with international and national guidelines.

The use of antidiabetics is dynamically growing which is incidental to the change of the emphasis of therapeutic groups. However, some out-of-date drugs are still in use.

I measured the ratio of types of treatment. Thus, I recognized more data about diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás use of unreasonable cukorbetegség 2 típusú sebek kezelésére and about the use of insufficient and out-of-date cardiovascular drugs.

Type 2 diabetic patients have great interest in pharmaceutical diabetes care programme. I discovered that the interests of patients with different general and health parameter are different.

According to my study, EQ-5D quality of life questionnaire can be well used to forecast non-compliance. My own studies also confirmed the results of foreign surveys that type 2 diabetes lower the patients quality of life.

In the care of type 2 diabetic patients it is necessary to reach more development. In Hungary, it can be reasonable to involve pharmacists in definite areas. The results of this Ph. Bevezetés A cukorbetegség, ezen belül is a jellemzően 35 év felett kialakuló 2-es típusú diabetes mellitus egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent.

A világon közel millió cukorbeteg él, közülük millió 2-es típusú cukorbeteg. Előrejelzések szerint a cukorbetegek száma ra elérheti a milliót []. A cukorbetegek és a betegség mikro- és makrovaszkuláris szövődményeinek pl. A költségek nagy részét a kialakult hosszú távú szövődmények kezelésére fordították [6]. A diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás jelentős kockázati tényező számos megbetegedésben.

Vezető ok a felnőttkorban kialakuló vakság, és a nem traumás lábamputációk esetében. A kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázata szeres, a stroke kockázata 2- szeres e betegcsoportban.

Látták: Átírás 1 Madácsy L.

A 2-es típusú cukorbetegek szívinfarktus veszélyeztetettsége megegyezik, a már egy szívinfarktuson átesettekével. Mindezek következtében a fejlett országokban a cukorbetegséget és szövődményeit a negyedik leggyakoribb haláloki tényezőként tartják számon [3,4,7]. Ezért különösen szükséges, hogy ebben az életminőséget rontó, krónikus, progresszív betegségben a betegek ellátása magas színvonalú legyen.

A WHO es St. Vincent deklarációja célul tűzte ki a cukorbetegség prevencióját, korai felismerését, valamint a betegség és szövődményeinek diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás szintű gondozását a cukorbetegek élettartamának és életminőségének javítását.

A deklaráció szerint mindezekhez az egészségügyi szakszemélyzet orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló stb.

Ebben a gyógyszerészeknek a megfelelő életmód elősegítése, adekvát terápia megválasztása, compliance javítása, a beteg kezelésének nyomon követése területén lehet feladata [7,8]. Ebben megtalálhatók a gondozás bevezetésének előfeltételei, valamint az egyes gondozási szintekhez egészséges életmód promóciója, cukorbetegség időben történő diagnózisának elősegítése, cukorbetegekkel való konzultáció, tanácsadás, nyomon követés tartozó konkrét útmutatók [9].

Ezen mindenhol érvényesítendő elvárásokat és követelményeket, azonban az egyes országok gyakorlatában, a helyi körülményekhez kell igazítani. Ezért a gondozási program bevezetése előtt széles körű felmérés szükséges annak meghatározására, hogy az országok eltérő egészségügyi rendszeréből, gyógyszerészet hagyományaiból, egészségkultúra, életvitel, életkörülmények különböző szintjéből adódóan milyen módosításokkal optimalizálható a gyógyszerészi gondozás hatékonysága.

Gyógyszerészi gondozás A gyógyszerészet változásai Az elmúlt száz évben a gyógyszerészet több jelentős változáson ment keresztül. A gyógyszerész tevékenységében a Az iparosodás hatására a gyógyszergyártás feladatát a gyógyszergyárak vették át, így a gyógyszertárak gyógyszerkészítő tevékenysége háttérbe szorult.

A hatékonyabb és inzulinrezisztencia pajzsmirigy alulműködés gyógyszerek térhódítása, a bonyolult technológiák elterjedése, a gyártási volumen növekedése és a kereskedelmi kapcsolatok fejlődése miatt ezzel párhuzamosan előtérbe került a gyógyszerellenőrzés. Így a gyógyszerkészítő gyógyszerész funkciója párhuzamosan a rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok megjelenésével kiegészült a gyógyszerellenőrző gyógyszerész feladataival.

A század közepén ez a szerep tovább bővült, diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás a rohamos ütemben cukor cukorbetegség 2 típusú kezelése angiopátia hatásos, de egyben sok mellékhatással bíró gyógyszerkincsben egyre nehezebbé vált az orvosoknak az eligazodás, így fontossá váltak a gyógyszerész hatástani ismeretei.

A gyógyszerész először a kórházakban, majd a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerek vonatkozásában az orvos tanácsadójává vált és kifejlődött a klinikai gyógyszerészet. A közforgalmú gyakorlatban a klinikai gyógyszerészi tevékenysége lényege a betegtanácsadás.

A fogyasztói társadalom kialakulásával párhuzamosan nyugaton a as, es évektől kezdődően, Magyarországon a rendszerváltoztatáshoz kapcsolódóan megváltozott az egyének viszonya az egészségi állapotukhoz. A növekvő gyógyszerkiadások miatt egyre jelentősebb a különbség a szakmailag kívánatos és a gazdaságilag biztosítható, egészségügyi gyógyszer ellátás között.

Mindemellett az egyes nagy népegészségügyi jelentőségű betegségekben egyre jelentősebbek az egészségügyi kiadások.

Mi a pajzsmirigy

Ugyanakkor a gyógyszer szedése során a betegnek számos problémával kell szembesülnie. Mindezen gyógyszerelési és költség-hatékonysági, életminőségi problémák megoldásában a gyógyszerész részvétele 10 11 nélkülözhetetlen.

A gyógyszerésznek tehát a hagyományos logisztikai jellegű gyógyszerbeszerzési tárolási - elosztási feladatok ellátása mellett egyre hangsúlyozottabban kell vállalnia a gyógyszeres terápia területén végzett klinikai gyógyszerészi, felvilágosító és szakértői tevékenységet [14].

Ezen folyamatok eredményeként két floridai professzor Hepler és Strand fogalmazta meg az amerikai kórházi gyógyszerészek lapjában American Journal of Hospital Pharmacya gyógyszerészi gondozás alapelveit.

Definíciójuk szerint a gyógyszerészi gondozás a gyógyszeres terápiával kapcsolatos felelősségteljes tevékenység, amelynek célja, hogy meghatározott eredményt érjünk el a beteg életminőségének javulásában []. A gyógyszerészi gondozás nem magára a beteggel kapcsolatos tevékenységre fordítja a figyelmet, hanem a beteg gondozásának eredményére. Mindezek folytatásaként a diabetes mellitus 2.

típusú nemzeti elbánás gyógyszerész szervezet FIP: Fédération Internationale Pharmaceutique szeptemberében tartott A GPP szerint a terápia sikerének biztosításához az orvos és gyógyszerész mellett a beteg együttműködése is fontos.

A gyógyszerészi tevékenységben fontossá vált a beteg, illetve a beteg gyógyszeres ellátásának a haszna. Így a gyógyszerészet kétpólusúvá vált.

Browse our Medical Journals - AKJournals

A GPP négy fő területet jelölt ki, ahol a gyógyszerésznek szükséges közreműködnie: - egészségmegőrzés, - felírt gyógyszerek beszerzése, kiadása, szükséges információk megadása, - öngyógyszerezés, - gyógyszerfelírás és felhasználási szokások befolyásolása [18].

A gyógyszerészi gondozás tehát elsődlegesen a gyógyszeres terápiáért vállalt felelősség. Ebben a gyógyszerésznek három fő feladata van. Ilyen gyógyszerelési problémák lehetnek, például: - nem kezelt tünetek, - nem megfelelő gyógyszer rendelése, - a beteg szubterápiás dózist kap a gyógyszerből, - a beteg szociális, gazdasági, pszichológiai okokból nem jut hozzá a megfelelő gyógyszerhez, 11 12 - a gyógyszert túldozírozzák, - gyógyszer-mellékhatások jelentkezése, diabetes & metabolism gyógyszer-interakciók, - indokolatlan gyógyszerszedése, - terápiás sikertelenség - terápiás együttműködés diabetes mellitus 2.

a témakör cukorbetegség kezelésében

típusú nemzeti elbánás [17,19]. A gyógyszerészi gondozás holisztikusabb feladatának és céljainak tekinthető a gyógyszerelési problémák mellett a GPP elveinek megfelelően - részvétel az elsődleges prevencióban, a népbetegségek elleni harcban, a betegek életmódjának alakításában, egyes népbetegségek korai felismerésének elősegítésében [9].

A gyógyszerészi gondozás lehetőségei Magyarországon, 2-es típusú cukorbetegek esetében

A gyógyszerészi gondozás a krónikus betegek gondozására fókuszál, például asztmás- diabeteses- hipertóniás- osteoporosis-os betegek. Közös elemük, hogy a holisztikus megközelítésben a gyógyszerészi gondozást három szintre osztják.

Az első szint az ún. A második szint az adott betegség időben történő felismerését célozza. A még nem diagnosztizált, de már krónikus betegségben szenvedők aránya magas. Ők a gyógyszertárakat különféle panaszokkal már többnyire felkeresik - az orvosukat még nem és ez a gyógyszerész lehetőségeit növeli. A gyógyszerész a kockázati faktorokkal élők mielőbbi orvoshoz irányításával segítheti elő az időben történő diagnózist. A harmadik szint a legkomplexebb, amelynek célja a már diagnosztizált betegek terápiájának nyomon követése, az esetleges gyógyszerelési problémák megoldása, tanácsadás, egészséges életmódra nevelés.

Ennek leglényegesebb eleme a mellékhatások kiszűrése, a kockázatok csökkentése, a gyógyszeres és életmód compliance javítása, mindezekkel javítva a betegek anyagcsere-kontroll eredményeit, életminőségét, hatékony segítséget nyújtva ezzel a betegeket kezelő háziorvosok mindennapi munkájához [9].

A gyógyszerészi gondozás ennek holisztikus szemlélete főként az officinai gyógyszerészethez köthető. Hiszen a gyógyszerész a legkönnyebben elérhető egészségügyi szakember, és a diabetes mellitus 2. típusú nemzeti elbánás egy jelentős része gyakran megfordul a patikában. Felmérések szerint évente Magyarországon 60 millió gyógyszerész-beteg találkozás történik, ezáltal jobban nyomon követhető a beteg állapotának alakulása [13,14].

A betegek megértik a gyógyszerész tanácsait, sokszor kevésbé szorongók, mint az orvosnál. A gyógyszertárba sokszor olyanok is 12 13 eljönnek, akinek a betegsége még nem felismert. Ezek a lehetőségek mind kiaknázhatóvá válnak a gyógyszerészi gondozás által [9]. A gyógyszerészi gondozás sikeres és szakszerű végzéséhez számos elem szükséges: - szigorú gondozási protokollok, - egységesített dokumentáció, - megfelelő szakmai ismeretek, - megfelelő tárgyi feltételek, - megfelelő együttműködés az orvossal, nővérrel stb.

A gyógyszerészi gondozás tehát, csak a GPP elvén, speciális krónikus betegségekre, egyéb betegcsoportokra pl. Ennek alapvető feltétele, hogy a betegről jól követhető, frissíthető, a döntésekhez, terápiás tervek megalkotásához elégséges információt tartalmazó, a cukorbetegség chicory root kezelése eredmények kiértékelését is biztosító dokumentáció kidolgozott legyen.

Discover the latest journals in Medical and Health Sciences

A gyógyszerészi gondozás sikeréhez elengedhetetlenek a megfelelő személyi és tárgyi feltételek. Személyi feltétel, hogy a gondozást végző gyógyszerész megfelelő klinikai, terápiás és nem kevésbé kommunikációs ismeretekkel rendelkezzen.

Tárgyi feltételeknél pedig elsődleges a bizalmas beszélgetéshez szükséges konzultációs sarok, és a dokumentáció feldolgozásához értékeléséhez a megfelelő informatikai háttér.

Your current browser may not support copying via this button. Link copied successfully Copy link Browse our Medical Journals - AKJournals Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Discover the latest journals in Medical and Health Sciences The primary function of medical articles is the validation of cutting-edge theoretical and clinical research, by providing reference and relevant forums. New drugs and medical practices can only enter the mainstream practise if their randomised trials had passed under the critical lens of prestigious peer reviewed journals.

A tárgyi feltételek között meg kell még említeni az egyes gyógyszerészi gondozási ágaknak megfelelő ismertető, betegtájékoztató, oktató anyagokat is. A gyógyszerészi gondozás lényeges eleme a szoros együttműködés a beteg kezelésében résztvevő más egészségügyi szakemberekkel, orvosokkal, nővérekkel, dietetikusokkal stb.